Animació Infantil

Festes d'aniversari
Festes socials (batejos, comunions i casaments ...)
Festes Majors i Populars
Organització de tallers (braçalets, maquillatge, ampolles de sal ...)
Gestió i organització d'animacions per a càmpings